Spar i vei, vann og fengsler

Av Simen Mørdre - 13.feb.2008 @ 11:15 - Kommentér
Selv om champagnen blir liggende i kjøleskapet en tid fremover, vil vi drikke like mye vann i 2008. Investeringer i infrastruktur er lurt når børsen svinger. 

Det har så langt vært et turbulent 2008 for Oslo børs. Råtne amerikanske boliglån har ført til gigantiske tap for amerikanske banker. Krisen i de amerikanske finansmarkedene får de fleste børsene til å skjelve.  

Dette har påvirket kjøpelysten hos amerikanere og gjort norske fondssparere nervøse. Men amerikanere, som nordmenn, vil fortsette å dusje, bli fengslet, gå på skole og kjøre bil med samme hyppighet som før urolighetene startet.

I november anbefalte vi våre kunder å redusere risikoen i spareporteføljene. Diversifisering av sparepenger mellom ulike investeringsalternativ senker risiko.  

En annen mulighet er å spare i investeringsalternativ som i mindre grad forholder seg til svingningene på børsen.

Infrastruktur er systemer og strukturer som er nødvendige for at moderne samfunn skal fungere. Veier, havner og flyplasser, vannforsyning, telekommunikasjon, skoler og sykehus er eksempler på infrastruktur norske sparere kan investere i.

Stort kapitalbehov
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har nylig publisert en rapport om behovet for infrastrukturinvesteringer på global basis de nærmeste 20 årene. Ifølge OECD er behovene større og langt mer komplekse nå enn tidligere.

I rapporten advares det mot en utvikling i retning av uholdbart store underskudd på offentlige budsjetter, hvis ikke politikerne velger å samarbeide med private investorer for å sikre en økonomisk og sosial god samfunnsutvikling.

I klartekst betyr dette at private investorer i økende grad vil få mulighet til å investere i infrastrukturprosjekter.

Trenger oppgradering
Behovet for oppgraderinger og utskiftinger av infrastruktur vil kreve store investeringer i vestlige land de nærmeste årene. Frem mot 2030 vil også øvrige offentlige utgifter øke i takt med at befolkningen blir eldre.  Myndighetene bør derfor samarbeide med private investorer for å understøtte langsiktige mål og sikre sosial og økonomisk samfunnsutvikling, mener OECD. 

Det har skjedd en gradvis utvikling i retning av økt privat eierskap til infrastruktur de siste årene. Australia, Storbritannia og USA leder an; Europa er ventet å følge etter. Det er ikke så mange årene siden telefonselskaper ble eid og drevet i statlig regi, mens det nå er en selvfølge med privat eierskap og konkurranse mellom flere aktører i markedet for fastlinje og mobiltelefoni.

Myndighetenes dilemma
Vi lever lenger nå enn før. Dette øker det offentliges utgifter til pensjoner og omsorg. Samtidig blir antallet yrkesaktive redusert, sett i forhold til den totale befolkningen. Med færre arbeidstakere og flere trygdemottakere vil forholdet mellom skatteinntekter og trygdeutgifter resultere i en svekket balanse på offentlige budsjetter.

For private investorer åpner dette for muligheten til å investere i prosjekter med en stabilt økende etterspørsel og en langsiktig god avkastning. Ettersom de årlige vedlikeholdsinvesteringene på infrastrukturprosjekter ofte er beskjedne, vil denne typen investeringer også innebære en mulighet til å gi årlige utbetalinger til investorene. Det er høyst sannsynlig at investeringer i infrastruktur kommer til å øke i omfang de nærmeste tiårene, og at dette vil føre til redusert press på offentlige budsjetter og samtidig være en kilde til attraktiv avkastning på privat kapital. 


Simen Mørdre

Simen Mørdre er administrerende direktør i Acta Holding. Han er født i 1965, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, der han ble uteksaminert i 1989. Han startet sin karriere i Orklas Merkevaredivisjon hvor han først arbeidet som Brand Manager i Helly Hansen, deretter som markedssjef i Stabburet og til slutt som markedsdirektør i Bakers. Han har også fått faglig påfyll på Orklas merkevareskole. Etter dette arbeidet han som markedsdirektør i Skeidar i to år før han ble tilsatt som sjef for DnB og Postbanken på Østlandet. I DnB fikk han siden ansvar for divisjonen som har ansvar for de velstående kundene. Det siste året før Mørdre kom til Acta arbeidet han som Partner i konsulentselskapet Korn/Ferry International.

februar 2008
ma ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
hits