Bedre råd til sparere

Av Simen Mørdre - 02.nov.2007 @ 13:52
Fra 1. november får norske sparekunder bedre råd.

Et nytt regelverk stiller strengere krav til rådgiving om sparing. Dette styrker nordmenns rettigheter når sparepengene skal yngle.

Det har lenge vært jobbet for å ha like regler for investeringstjenester i det europeiske markedet. Resultatet er investeringstjenestedirektivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) som fra i morgen stiller strengere krav til oss som tilbyr investeringsrådgiving til norske sparere.

Vi i bransjen ønsker velkommen en bedre kvalitetssikring av rådgivningen med visshet om at dette kommer kundene til gode.

Råd dokumenteres
Som leder for et firma som driver kapitalforvalting har jeg ansvar for at våre ledere og rådgivere innehar nødvendig kompetanse. Denne kompetansen sikres gjennom intern opplæring og testing. Acta Kapitalforvatning tar dette på alvor, og har i flere år frivillig sertifisert egne rådgivere gjennom Spama, som er et uavhengig kompetansesenter for finanssektoren. Sertifiseringsordningen i Norge er bygget på erfaringene vi har gjort i vår svenske virksomhet, hvor sertifisering av rådgivere lenge har vært et krav.

Nå skjerpes kravene til forsvarlig rådgivning for hele bransjen. Rådgivingen skal bli enda bedre tilpasset kundenes individuelle behov. Behovene blir nøye kartlagt gjennom innhenting av all nødvendig informasjon om kundene. Hva er forventet avkastning, hvordan er kundens økonomiske situasjon og hvor stor er risikoviljen?

Det nye direktivet betyr et enda skarpere fokus på hvordan selve rådgivningssamtalen gjennomføres, at rådene dokumenteres og at de kan etterprøves. Dette krever kompetente rådgivere. Slik sikres bedre råd og fornøyde kunder.

«Kjenn din kunde»
De nye retningslinjene gir finansinstitusjoner like føringer for hvordan vi innhenter informasjon om kundens finansielle situasjon og investeringsmål. Alle kunder, både eksisterende og nye, deles også inn i klasser som gjenspeiler deres profiler i markedet.

De fleste kunder blir klassifisert som «ikke-profesjonelle kunder». Banker, foretak og personer som har som hovedvirksomhet å handle med finansielle instrumenter blir klassifisert som «profesjonelle kunder», mens foretak og banker som ikke krever beskyttelse får merkelappen «kvalifiserte motparter».

Kunder som klassifiseres som «ikke-profesjonelle» har den høyeste graden av beskyttelse. Kunnskaps- og erfaringsnivået på samtlige ikke-profesjonelle kunder testes. Slik kan vi hindre handler i produkter som kunden ikke forstår.

Økte krav til kundene
Det nye rammeverket medfører også økte informasjonskrav til den enkelte sparer. Det innføres et krav til kundeavtale med alle private investorer. Når kunder mottar informasjon om et nytt finansielt instrument, må det gjennomføres en egnethetstest. Dette krever at den enkelte kunde må svare på spørsmål om kunnskap og erfaring før en handel med produktet kan gjennomføres.

God finansiell rådgiving handler om å forstå kundenes behov og forventninger. Denne høsten vil bransjens krav til seg selv øke. Med økt kompetanse vil kunden føle seg enda tryggere på investeringene som blir gjort. Vi er avhengige av denne tilliten fra kunden som nå får enda bedre råd.

Kommentarer:
Postet av: ?

spikern i kista?

02.nov.2007 @ 15:45
Postet av: Harald

Nettopp, du glemte bare at 5 av Actas avdelingsledere måtte fjernes fordi de ikke hadde det minstemål av kompetanse som skulle til for å lede en avdeling som gir spareråd.
Det finnes vel knapt noe annet selskap som har opplevd en så høy strykprosent

02.nov.2007 @ 22:07
Postet av: petter

Dette betyr at de små finansrådginingsforetakene forsvinner ,kort og godt fordi de ikke har nødvendige ressurser til å etterleve det nye regelverket. Acta og bankene får monopol og kommisjonene øker

02.nov.2007 @ 22:15
Postet av: Jørgen Samuelsen

Acta framstår som en meget seriøs aktør.

04.nov.2007 @ 15:52
Postet av: Sindre

Acta fungerer som plassering, men er kanskje litt dyre i gebyrer. God kundeservice og oppdateringer av portefølje på kundens side er det. Men tror ikke f.eks i eindom slår børsnoterte selskaper som Olav thon gruppen og norwegian property på sikt. I en enkeltaksje går overskudd i form av utbytte og eller kursstigning. Alt går til aksjonæren. I et selskap som forvalter penger for kunder, blir overskudd av investeringer delt på forvalter i form av gebyrer og kunde. Høy verdiøkning mener jeg er umulig
hos en forvalter, men det er sikkert og en kan sove godt om natten

04.nov.2007 @ 23:10
Postet av: tor

Vel og bra at en påpeker at de useriøse aktørene forsvinner fra markedet og lar de "mer" seriøse aktørene få mer market power.
Problemet med disse seriøse aktørene som feks acta, sliter med useriøse rådgivere eller "selgere". Det er gjennom disse, ofte personer som ikke har evnen til å evaluere eller analysere det produktet de selv skal selge og som følger "ordre", skal representere selve firmaet. Det som slår meg overraskende og til dels veldig irriterende er at alle disse såkalte seriøse aktørene gir råd til kundens beste? og at de kaller det uavhengig rådgivning?Dette er i mine øyne totalt missvisende ettersom dere promoterer deres egne produkter selv om de viser dårligere avkastning i forhold til et annet fond. Et annet problem er disse alt. spareproduktene som BMA og BMV der dere tilbyr sparing med null risiko og samtidig selger lån med sikkerhet i spareproduktet. Fordel for kunden?neppe, heller fordel for dere selv ettersom dobbel provisjon er bedre enn kun provisjon på selve produktet. I bunn å grunn handler det lite om regelverk, men om den enkelte selgers samvittighet og etikk som danner grunnlag for den rette ånd innen finansrådgivning.

18.nov.2007 @ 20:25

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5571416

Simen Mørdre

Simen Mørdre er administrerende direktør i Acta Holding. Han er født i 1965, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, der han ble uteksaminert i 1989. Han startet sin karriere i Orklas Merkevaredivisjon hvor han først arbeidet som Brand Manager i Helly Hansen, deretter som markedssjef i Stabburet og til slutt som markedsdirektør i Bakers. Han har også fått faglig påfyll på Orklas merkevareskole. Etter dette arbeidet han som markedsdirektør i Skeidar i to år før han ble tilsatt som sjef for DnB og Postbanken på Østlandet. I DnB fikk han siden ansvar for divisjonen som har ansvar for de velstående kundene. Det siste året før Mørdre kom til Acta arbeidet han som Partner i konsulentselskapet Korn/Ferry International.

hits