106 milliarder i fri flyt

Av Simen Mørdre - 14.mar.2007 @ 12:19

Mange er blitt usikre på hva de skal gjøre med livrenteavtalene og med den individuelle pensjonssparingen (ipa) etter at regjeringen fjernet skattefordelene. Totalt er det snakk om 106 milliarder kroner som er i fri flyt.

Regjeringens beslutning betyr i praksis at livrenter og ipa er avviklet som pensjonsmotivert spareform.

Finansdepartementets overgangsregler betyr:

  • Dersom innestående midler på ipa-kontrakten utgjorde mindre enn 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp den 31.12.2006 (dvs. kr. 94.338) gir overgangsreglene rett til å få utbetalt innestående beløp. Ipa-kontrakten vil da bli avsluttet.
  • Utbetalinger fra ipa-kontrakter beskattes som pensjonsinntekt. Det innebærer at utbetalingen er skattepliktig som alminnelig inntekt og som personinntekt.
  • Fra og med 1. januar 2007 til og med 2010 kan man gjenkjøpe livrenter uten ekstrabeskatning. Straffeskatt ved gjenkjøp gjeninnføres fra og med inntektsåret 2011, men reduseres til 3,5 prosent.

Etter at disse endringene er gjennomført, er Norge et av få land i Europa uten konkrete insentiver for skattemotivert pensjonssparing.  Når man i tillegg vet at folketrygden er betydelig underfinansiert, og hvor fremtidige forpliktelser langt overstiger de innbetalinger som er gjort, er det vanskelig å finne fornuftige motiv for de endringer som er gjennomført i livrenter og ipa. Skulle man forsøke å lete etter forklaringer eller motiv til de endringer som nå er gjennomført, så kan det tenkes at disse endringene ble gjennomført fordi man ønsker å komme til livs muligheten for redusert formuesskatt.  Om dette var motivet for fjerning av blant annet livrenter, er problemet med en slik logikk at man ikke er i nærheten av oppnå den ønskede effekt.


Både ipa og livrenter har vært et positivt insentiv for den jevne pensjonssparer.  Dette har ikke vært en spareform som har blitt brukt av de aller rikeste i samfunnet for å redusere formuesbeskatningen. Det er naturlig å tro at de rikeste har andre og mer avanserte former for lovlig reduksjon av formuesbeskatningen.


Det eneste konkrete resultatet av de ovennevnte endringer, ser ut til å være en generell usikkerhet blant kundene for egen forutsigbarhet i forholdt til fremtidig sparing. 


Hva skal man gjøre med den individuelle pensjonssparingen etter regelendringene? Når det gjelder ipa, er spareformen avviklet.  De som har ipa-kontrakter under 94.338 kroner (ved siste årsskifte) kan kreve beløpet utbetalt før bindingstidens utløp. Hva som er et godt råd avhenger her av kundens individuelle situasjon. Det beste rådet vil være å ta kontakt med en rådgiver slik at man får en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen.


Når det gjelder livrenter er de viktigste forutsetningene for spareformen borte med endringene som nå er innført. For de aller fleste kunder vil det være et godt råd å flytte disse pengene først som sist, men for noen vil gevinstbeskatningen gjøre det mindre attraktivt å flytte midlene ut av livrenteavtalen.


Hvis kunden fortsatt har samme formål med pengene som man hadde den gangen man gikk inn i sparing gjennom livrente, kan det være lurt å flytte pengene over til gode eiendomsprosjekter.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/4793490

Simen Mørdre

Simen Mørdre er administrerende direktør i Acta Holding. Han er født i 1965, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, der han ble uteksaminert i 1989. Han startet sin karriere i Orklas Merkevaredivisjon hvor han først arbeidet som Brand Manager i Helly Hansen, deretter som markedssjef i Stabburet og til slutt som markedsdirektør i Bakers. Han har også fått faglig påfyll på Orklas merkevareskole. Etter dette arbeidet han som markedsdirektør i Skeidar i to år før han ble tilsatt som sjef for DnB og Postbanken på Østlandet. I DnB fikk han siden ansvar for divisjonen som har ansvar for de velstående kundene. Det siste året før Mørdre kom til Acta arbeidet han som Partner i konsulentselskapet Korn/Ferry International.

hits